Pro­test over straf­fes­park i po­kal­dra­ma

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Straf­fes­parks­kon­kur­ren­cen i ons­da­gens po­kal­kamp mel­lem HIK og Sil­ke­borg blev af­vik­let for­kert, be­kræf­ter Di­vi­sions­for­e­nin­gens tur­ne­rings­chef, Pe­ter Eb­be­sen. I ste­det for at af­vik­le et straf­fes­park ad gan­gen, valg­te dom­mer Pe­ter Mun­ck Lar­sen en an­den løs­ning. Da HIK hav­de åb­net med det før­ste for­søg, blev de to hold bedt om på skift at af­vik­le to spark i træk. Her var Sil­ke­borgs su­per­liga­hold me­re træf­sik­kert end HIK fra 2. di­vi­sion. Sil­ke­borg kal­der ri­si­ko­en for om­s­park for »gro­tesk«.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.