VM-skuf­fel­se: Skot­land har fy­ret træ­ner

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Som man­ge af si­ne for­gæn­ge­re lyk­ke­des det ik­ke Gor­dan Stra­chan at fø­re Skot­land til VM. Ef­ter fem år som land­stræ­ner stop­per 60-åri­ge Stra­chan som land­stræ­ner for skot­ter­ne, der for fem­te gang i træk si­den 1998 mis­se­de kva­li­fi­ka­tio­nen til et VM. Det Skot­ske Fod­bold­for­bund har be­slut­tet, at nye kræf­ter skal til. Stra­chan hav­de sin stor­heds­tid i 1980'er­ne og 1990'er­ne hos Man­che­ster Uni­ted og Le­eds. Som træ­ner har han bl.a. stå­et i spid­sen for Coven­try, Sout­hamp­ton og Cel­tic.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.