Aar­hus bli­ver værts­by for træf

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den 7. novem­ber læg­ger Aar­hus lo­ka­ler til et stort træf, hvor mø­de­plan­læg­ge­re fra or­ga­ni­sa­tio­ner og virk­som­he­der kan spe­ed­mø­de med over 30 mø­de­ste­der fra he­le lan­det. Mø­det fo­re­går på Ra­dis­son Blu Scan­di­navia Ho­tel, som ved sam­me

Mø­der:

lej­lig­hed vil vi­se de an­svar­li­ge for mø­de­af­hol­del­se, hvor­dan man af­hol­der kon­gres­ser med op til 2.000 del­ta­ge­re i by­en. Det er for­vent­nin­gen, at ar­ran­ge­men­tet vil træk­ke fle­re mø­der og kon­fe­ren­cer til Aar­hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.