Vid­ner sø­ges til epi­so­de med vå­ben i Has­le

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Po­li­ti­et blev nat­ten til tors­dag sendt til Has­le Cen­ter­vej, hvor en 31-årig mand og hans fæt­ter var på vej hjem i bil. Her blev de stand­s­et af tre bi­ler.

De to for­kla­re­de, at der her­ef­ter var kom­met en mand (A) hen til de­res bil med en pi­stol i hån­den for at spør­ge, hvem de var, og hvor­for de var på ste­det.

Her­ef­ter kom en an­den mand (B) hen til bi­len, og­så med en pi­stol i hån­den. Han sag­de til de øv­ri­ge i bi­ler­ne, at det ik­ke var den 31-åri­ge og hans fæt­ter, de søg­te, hvor­ef­ter de kør­te fra ste­det.

Den ene bil be­skri­ves som en æl­dre sølv­far­vet Ford Mon­deo, den an­den som en sort sta­tioncar. Den sid­ste bil kun­ne den 31-åri­ge ik­ke be­skri­ve. De

Vid­ner:

MMMMMMMMMMMMMMMto ger­nings­mænd be­skri­ves som: A: Mand 23-24 år 177 cm. Spin­kel kro­ps­byg­ning Brun i hu­den Tal­te ik­ke dansk Iført sort fle­e­ce­trø­je med lyn­lås, sort tøj og blå fle­x­fit-ka­sket

Med­bragt pi­stol B: Mand Ca. 26 år Fed­la­den kro­ps­byg­ning Brun i hu­den Tal­te ik­ke dansk Iført hvid/grå trø­je, pen­ge­kat/ta­ske om hal­sen Med­bragt pi­stol Po­li­ti­et hø­rer ger­ne fra bor­ge­re, der kan ha­ve væ­ret vid­ner til epi­so­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.