Gul­døltyv tru­e­de eks­pe­di­ent på li­vet og blev fun­det i de­ten­tio­nen

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

En kvin­de­lig bu­tik­s­eks­pe­di­ent i 7-Ele­ven på Vester­bro Torv fik en for­skræk­kel­se ons­dag ved frokost­tid.

En 42-årig mand, som hun kend­te fra tid­li­ge­re epi­so­der, stjal en halv li­ter gul­døl fra kø­le­di­sken. Eks­pe­di­en­ten for­søg­te at stil­le sig i vej­en, in­den man­den nå­e­de ind i bu­tik­ken, men blev puf­fet væk. Da man­den for­lod bu­tik­ken råb­te han til eks­pe­di­en­ten, at han vil­le kom­me til­ba­ge og slå hen­de ihjel.

Sig­na­le­men­tet af man­den og hans frem­gangs­må­de min­de­de om en lig­nen­de epi­so­de i 7-Ele­ven på Ba­ne­gårds­plad­sen tirs­dag, så po­li­ti­et gik i gang med at fin­de frem til man­den, der var ble­vet løsladt ef­ter af­hø­rin­gen om den før­ste epi­so­de. De skul­le ik­ke langt væk for at fin­de han, for det vi­ste sig, at han al­le­re­de sad i de­ten­tio­nen. En an­den pa­trul­je hav­de an­holdt ham for et nyt bu­tiks­ty­ve­ri i Kvi­ck­ly i Aa­byhøj.

Pa­trulj­en kun­ne der­for gå di­rek­te ned i de­ten­tio­nen og for­tæl­le man­den, at han nu var sig­tet for end­nu et ty­ve­ri og for at true eks­pe­di­en­ten på li­vet.

Ty­ve­ri:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.