Døv­stum pa­tient hjalp po­li­ti­et med at fan­ge tyv på ho­spi­ta­let

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Ons­dag ef­ter­mid­dag blev en 27-årig mand sig­tet for ty­ve­ri på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, hvor en 68-årig kvinde, som var gæst på ho­spi­ta­let, fik stjå­let 1.400 kr. fra sin ta­ske. En sy­geple­jer­ske på ste­det for­kla­re­de po­li­ti­et, at en døv­stum pa­tient hav­de set ty­ve­ri­et og gjort fag­ter for at til­ken­de­gi­ve, at den 27-åri­ge mand hav­de stjå­let fra kvin­dens ta­ske.

Ty­ve­ri:

Per­so­na­let på ho­spi­ta­let hav­de til­ba­ge­holdt man­den, så po­li­ti­et kun­ne ta­le med ham. Man­den næg­te­de at ha­ve stjå­let pen­ge­ne og for­kla­re­de, at han hav­de hæ­vet dem i ban­ken. Han kun­ne dog hver­ken frem­vi­se hæ­ve­kort el­ler le­gi­ti­ma­tion.

Man­den blev sig­tet for ty­ve­ri­et, og kvin­den fik si­ne 1.400 kr. igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.