Snydt ved La­di­es Night

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Fle­re per­so­ner, der ved La­di­es Night-ar­ran­ge­men­tet på Fæl­leden i man­dags køb­te sko i en af de op­stil­le­de bo­der, har ef­ter­føl­gen­de væ­ret ud­sat for svin­del.

Uge­bla­det Skan­der­borg for­tæl­ler, at de har kend­skab til tre kvin­der, der køb­te sko til hen­holds­vis 400, 500 og 800 kr., men som ef­ter­føl­gen­de har få­et truk­ket to gan­ge 20.000 kr. samt 10.000 kr.

Svind­len er ble­vet meldt til Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti.

Ar­ran­ge­men­tet var pri­vat med cir­ka 600 del­ta­ge­re.

SKAN­DER­BORG:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.