Tvær­fløjte og pi­ber på høj­kant

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Der er to gan­ge de­but fra Det Jy­ske Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um i Mu­sik­hu­sets Sym­fo­nisk Sal den­ne we­e­kend.

Lør­dag kl. 19.30 spil­ler Ann Sop­hie Røn­ne An­der­sen tvær­fløjte. Hun bre­der sig over tre år­hund­re­der med mu­sik af Mozart, Prokofjev og et helt nyt værk af den un­ge dan­ske kom­po­nist og lyd­de­sig­ner Jo­nas R. Kir­ke­gaard. Hans værk er fløjte­ni­sten selv med til at ud­for­me, idet

Klas­sisk:

vær­ket ud­for­sker lyd, der frem­brin­ges af luft.

Søn­dag kl. 15 er det An­ne Ager­skov, der på or­gel spil­ler sig gen­nem 200 års fransk mu­sik med vær­ker li­ge fra 1700-talskom­po­ni­sten Clau­de Bal­ba­stre og af bl.a. Cés­ar Fran­ck og De­bus­sy til Mar­cel Duprés sto­re or­gel­sym­fo­ni fra 1930. Fle­re af vær­ker­ne ved kon­cer­ten har den nyud­dan­ne­de or­ga­nist selv ar­ran­ge­ret for or­gel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.