Et kig på stjer­nevrim­len

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Den mør­ke del af året er at­ter over os, og det be­ty­der som van­ligt, at Ole Rø­mer-Ob­ser­va­to­ri­et i Højb­jerg har åbent i af­ten­ti­mer­ne igen. Der har væ­ret åb­ne dø­re si­den star­ten af må­ne­den, men ef­ter­års­fe­ri­en bli­ver sær­ligt mar­ke­ret i ob­ser­va­to­ri­et, som fra lør­dag og ind­til 22. sep­tem-

På op­le­vel­se:

ber vil ha­ve åbent ad to om­gan­ge om af­te­nen – klok­ken 18 og klok­ken 20 – frem for en en­kelt som van­ligt.

Hvis der er stjer­ne­klart, kan man selv­føl­ge­lig for­nø­je sig med te­lesko­per­ne, mens der på over­sky­e­de da­ge er rund­vis­ning og for­tæl­lin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.