Ny dansk ro­ck

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

I de se­ne­re år har den dan­ske ro­ck­s­ce­ne spjæt­tet lidt en­gang imel­lem, men ik­ke for al­vor kun­net svin­ge sig op til gam­le ti­ders høj­de.

Det fremad­stormen­de band Nel­son Can gør dog sit til at æn­dre på det bil­le­de, og er li­ge nu ved at få et stør­re gen­nem­brud. Fre­dag kan ban­det op­le­ves på spil­le­ste­det Voxhall. De tre un­ge kvin­der i ban­det har al­le­re­de tur­ne­ret i sto­re de­le af ver­den som op­varm­nings­band, og her­hjem­me er de i sær­de­les­hed ble­vet spil­let på ra­di­o­ka­na­len P6 Be­at og nu og­så P3. Kon­cer­ten star­ter klok­ken 21.

Ryt­misk:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.