Vo­res bed­ste ret sma­ger… »Som en kø­re­tur i land­ska­bet fra Eng­land til Dan­mark«

Køk­ken­chef ved Malt Restau­rant & Lo­un­ge i Aar­hus, Scott So­te­riou, for­tæl­ler om sin rej­se fra Au­stra­li­en til Dan­mark, om en vild vild­tret og om sin sto­re helt, Fer­gus Hen­der­son fra St. Jo­hn i Lon­don. Scott So­te­riou er køk­ken­chef i Malt Restau­rant & Lo­un­ge,

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

la­ver vi i to ver­sio­ner – sal­te og sø­de. Så er der rød­be­der, som vi blan­che­rer og skr­æl­ler, hvor­ef­ter vi ma­ri­ne­rer dem i hon­ning, ed­di­ke, salt, suk­ker og kryd­de­ri­er. Der er en rad­di­chio-sa­lat med en dres­sing af hin­d­bær og ed­di­ke samt en me­get tyk brønd­kar­sesau­ce. Det rø­ge­de an­de­hjer­te ord­ner vi på da­gen. Til sidst sæt­tes det he­le sam­men til en vild­tret med en lidt jor­d­ag­tig smag. Man kan må­ske si­ge, at ret­ten sma­ger som en kø­re­tur i land­ska­bet fra Eng­land til Dan­mark.« SALTLAGE St. Jo­hn i Lon­don. Der er in­gen, der er bed­re til vild­t­ret­ter end ham, og han bru­ger of­te den her me­to­de med at læg­ge kø­det i saltlage, så de for­skel­li­ge smagsnu­an­cer ek­stra­he­res og træ­der frem. Jeg har læst fle­re af hans bø­ger og smagt hans vildt­tær­te samt én af hans an­de­ret­ter.«

Fo­to: Pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.