Kur­de­re ud­kom­man­de­rer styr­ker i om­stridt re­gion

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

I kølvan­det på en kur­disk uaf­hæn­gig­heds­af­stem­ning er fle­re tu­sin­de kur­di­ske styr­ker ud­kom­man­de­ret i provin­sen Kir­kuk i det nord­li­ge Irak. Det skyl­des frygt for, at Iraks re­ge­ring vil be­or­dre et an­greb. Men fre­dag ef­ter­mid­dag skrev Iraks pre­mi­er­mi­ni­ster, Hai­der al-Aba­di, på Twit­ter, at iraki­ske styr­ker »ik­ke kan og vil an­gri­be vo­res bor­ge­re, hvad en­ten det er ara­bi­ske er kur­di­ske«. Det iraki­ske Kur­di­stan blev for­melt selv­sty­ren­de i 2005. Re­gio­nen blev de fa­cto selv­sty­ren­de ef­ter Gol­f­kri­gen, da ve­st­li­ge mag­ter blan­de­de sig og be­skyt­te­de kur­der­ne mod den iraki­ske dik­ta­tor Sad­dam Hus­se­ins styr­ker.

Irak:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.