EU: Spil­le­re kan kun ejes af de­res klub­ber

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Det for­bli­ver ulov­ligt for spil­le­re at væ­re ejet af an­dre end spil­ler­nes klub­ber. EUKom­mis­sio­nen har blankt af­vist en kla­ge fra den Mal­ta-ba­se­re­de in­ve­ste­rings­fond Doy­en. Sam­men med den bel­gi­ske klub Se­raing, som fri­ster en til­væ­rel­se i de la­ve­re ræk­ker, hav­de Doy­en kla­get over, at for­bud mod tred­je­part­se­jer­skab var i strid med EU’s kon­kur­ren­ce­lov­giv­ning. EU af­vi­ste kla­gen, da tred­je­part­se­jer­ska­ber vil fø­re til in­ter­es­se­kon­flikt mel­lem klub­ber, spil­le­re og in­ve­sto­rer.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.