Fransk or­gel­ny­del­se

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Søn­dag er der i Mu­sik­hu­set Aar­hus de­but­kon­cert med or­ga­ni­sten An­ne Ager­skov fra Det Jy­ske Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um. Kon­cer­ten be­gyn­der om ef­ter­mid­da­gen klok­ken 15 i Sym­fo­nisk sal, og der­fra vil Ager­skov spil­le sig igen­nem 200 års fransk or­gel­mu­sik li­ge fra De­bus­sy til

Klas­sisk:

Mar­cel Duprés sto­re or­gel­sym­fo­ni fra 1930.

An­ne Ager­skov har fak­tisk kun be­gå­et sig på or­gel, si­den hun var 15 år gam­mel, men har spil­let sig op på et højt ni­veau og har fra 2014 væ­ret or­ga­nist ved Ma­rie Kir­ke i Søn­der­borg. En­tré til kon­cer­ten er 50 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.