Syv års fængsel for mis­brug af sted­dat­ter

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En 59-årig mand er ble­vet idømt syv års fængsel af Østre Lands­ret for man­ge­åri­ge seksu­el­le over­greb på en sted­dat­ter. Dom­men er en for­mil­del­se af by­ret­tens dom, hvor man­den i marts i år blev idømt for­va­ring, som er en af de hår­de­ste straf­fe i Dan­mark og tidsu­be­græn­set.

Over­gre­be­ne be­gynd­te i 2002 kort før pi­gens 12års fød­sels­dag og fort­sat­te frem til ja­nu­ar 2014.

Den 59-åri­ge mand med­vir­ke­de des­u­den til at skaf­fe kun­der til at ha­ve sex med pi­gen mod be­ta­ling.

Over­greb:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.