Is­la­misk Stat er fortrængt fra al­le by­er

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Sy­ri­ske styr­ker har med støt­te fra al­li­e­re­de ge­nero­bret by­en Al­bu Ka­mal. Det var den sid­ste by un­der Is­la­misk Stats kon­trol.Præ­si­dent Bas­har al-As­sads re­ge­rings­hær fik støt­te af shi­i­ti­ske mi­lit­ser og li­ba­ne­si­ske Hiz­bol­lah. By­en lig­ger på stræk­nin­gen mel­lem Deir al-Zor og al-Qaim i Irak. I Deir al-Zor fortræng­te den sy­ri­ske hær for ny­lig Is­la­misk Stat ef­ter fle­re års be­lej­ring. Der kæm­pes sta­dig mod IS-folk i ør­ke­nen, op­ly­ser hæ­ren. De sy­ri­ske styr­ker har med støt­te fra Rusland ge­nero­bret sto­re om­rå­der fra den ek­stre­mi­sti­ske grup­pe. Un­der kam­pe ons­dag gik Hiz­bol­lah-sol­da­ter ind i Irak, og Iraks Fol­ke­li­ge Mo­bi­li­se­rings­styr­ker kryd­se­de græn­sen til Sy­ri­en for at bi­stå i of­fen­si­ven mod IS.

Sy­ri­en:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.