Re­ge­ring: Hjælp os med at be­fri re­ge­rings­chef

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Pre­mi­er­mi­ni­ster Saad al-Ha­ri­ri til­ba­ge­hol­des i Sau­di-Ara­bi­en, me­ner Li­ba­nons re­ge­ring. Re­ge­rin­gen i Bei­rut vil sam­ar­bej­de med an­dre lan­de om at få ham hjem, si­ger en ano­nym re­ge­rings­kil­de. Der spe­ku­le­res i, at Ha­ri­ri er ble­vet fan­get i en magt­kamp mel­lem Sau­di-Ara­bi­en og Iran, som har be­ty­de­lig ind­fly­del­se i Li­ba­non. Bå­de Sau­di-Ara­bi­en og folk om­kring Ha­ri­ri har be­næg­tet, at han sid­der i hus­ar­re­st i Riy­adh. Ha­ri­ri har ik­ke ud­talt sig. Sau­diAra­bi­en be­or­dre­de tors­dag sau­di­ske bor­ge­re i Li­ba­non til at for­la­de lan­det med en kort hen­vis­ning til »si­tu­a­tio­nen i Li­ba­non«.

Li­ba­non:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.