Nye kamp­fly for mil­li­ar­der er par­ke­ret i tel­te

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Nor­ge par­ke­rer nye kamp­fly for 270 mia. nor­ske kro­ner i le­ve­rings­om­kost­nin­ger i tel­te, da plan­lag­te han­ga­rer ik­ke er klar. »En plan­læg­nings­fejl af di­men­sio­ner,« si­ger for­sker Stå­le Ul­rik­sen ved Sjøkrigs­sko­len. Det før­ste af de 51 nye kamp­fly af ty­pen F-35 an­kom i sep­tem­ber. Først i 2020, når mindst 22 af de nye fly er le­ve­ret, de spe­ci­al­byg­ge­de han­ga­rer til 2,26 mia. nor­ske kro­ner klar.

Nor­ge:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.