Rusland er at­ter ble­vet fra­ta­get OL-me­dal­jer

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den In­ter­na­tio­na­le Olym­pi­ske Ko­mité (IOC) har tors­dag diskva­li­fi­ce­ret fi­re rus­si­ske lan­grendslø­be­re på grund af do­ping. Det mest pro­mi­nen­te navn er Maxim Vylegzha­nin, der vandt tre sølv­me­dal­jer un­der vin­ter­le­ge­ne i So­tji. Vylegzha­nin var i for­vej­en ble­vet fra­ta­get den ene af si­ne me­dal­jer, ef­ter at det i sid­ste uge kom frem, at Ale­xan­der Leg­kov fra det rus­si­ske sta­fet­hold i 4 x 10 ki­lo­me­ter hav­de dopet sig. Ud over Vylegzha­nin har IOC fæl­det dom over Ale­xei Pe­tuk­hov, Yulia Iva­nova og Ev­ge­nia Sha­pova­lova for brug af do­ping – in­gen fik me­dal­jer. I alt er seks rus­si­ske lan­grendslø­be­re nu dømt for do­ping med til­ba­ge­vir­ken­de kraft, ef­ter at IOC har genåb­net do­ping­prø­ver fra So­tji.

Do­ping:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.