Rusland tru­er bil­let­ha­jer med kæm­pebø­der

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Det kan bli­ve en usæd­van­lig dyr for­nø­jel­se at for­sø­ge at vi­de­re­sæl­ge bil­let­ter ved VM i fod­bold i Rusland næ­ste som­mer. Den rus­si­ske stra­te­gi for at be­kæm­pe sortbørs­bil­let­ter er at ind­fø­re gi­gan­ti­ske bø­der. Bø­de­straf­fen kan bli­ve på op til 25 gan­ge bil­let­tens pris, mens et vi­de­resalg af en bil­let til VM-fi­na­len vil ko­ste ca. 175.000 kr. – næ­sten fi­re gan­ge så me­get som den gen­nem­snit­li­ge årsløn i Rusland. De bil­lig­ste bil­let­ter til slut­run­den ko­ster om­kring 130 kr. de dy­re­ste ca. 7.000 kr.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.