Carsoe vin­der kæm­pe or­dre i Rusland

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den nord­jy­ske in­du­stri­virk­som­hed Carsoe, der bl.a. pro­du­ce­rer fi­ske­fa­brik­ker til traw­le­re, har net­op vun­det en or­dre til en vær­di af me­re end 800 mio. kr. Or­dren er af­gi­vet af det rus­si­ske re­de­ri Rus­si­an Fis­he­ry Com­pa­ny. Sam­let skal Carsoe le­ve­re syv kom­plet­te fi­ske­fa­brik­ker, der skal ind­byg­ges i et til­sva­ren­de an­tal ny­byg­ge­de su­per­traw­le­re. Den før­ste af su­per­traw­ler­ne skal byg­ges på et spansk værft, mens de føl­gen­de seks ski­be byg­ges på et værft i Skt. Pe­ters­borg. Hver af traw­ler­ne kan ud­be­ne og for­ar­bej­de 400-500 tons fisk i døg­net på de ind­byg­ge­de fa­brik­ker.

Eks­port:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.