Re­pu­bli­ka­ne­re i pa­nik efter sex-an­kla­ger

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

WAS­HIN­G­TON Se­xankla­ger mod fa­vo­rit­ten ved et sup­ple­rings­valg til Se­na­tet i Ala­ba­ma i de­cem­ber, Roy Mo­o­re, sen­der chok­bøl­ger gen­nem det re­pu­bli­kan­ske par­ti. Med et fler­tal på kun 52 af 100 vil par­ti­et me­get nø­digt mi­ste en plads i Se­na­tet. Mo­o­re, der er kendt som en hard­li­ne kri­sten kon­ser­va­tiv, be­skyl­des for i 1979 at ha­ve for­gre­bet sig på Leigh Cor­f­man, da hun var 14 år og han 32. Tre an­dre kvin­der be­skyl­der og­så Mo­o­re for upas­sen­de op­før­sel. Re­pu­bli­kan­ske le­de­re op­for­drer Ala­ba­mas tid­li­ge­re og me­get kon­tro­ver­si­el­le hø­jeste­rets­præ­si­dent for at træ­de til si­de ved val­get, hvis an­kla­ger­ne er rig­ti­ge. Mo­o­re næg­ter alt og be­skyl­der De­mo­kra­ter­ne for at svi­ne ham til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.