DLH fast­hol­der for­vent­nin­ger­ne

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Regn­skab: DLH’s fort­sæt­ten­de for­ret­ning med salg og di­stri­bu­tion fra cen­tral­la­ge­ret i Dan­mark re­sul­te­re­de i en om­sæt­ning på 241 mio. kr. for årets før­ste ni må­ne­der. Driftsover­skud­det, ebit, blev 3,3 mio. kr. Det frem­går af sel­ska­bets pe­ri­o­de­med­del­el­se for 3. kvar­tal. For­vent­nin­ger­ne til he­le året æn­dres ik­ke. Sel­ska­bet fast­hol­der for­vent­nin­gen om et ebit for 2017 på om­kring 0 kr. og en om­sæt­ning på 300 mio. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.