Top­le­de­re ta­ler på Aar­hus BBS

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Seks top­che­fer fra pri­va­te, of­fent­li­ge og po­li­ti­ske or­ga­ni­sa­tio­ner ind­ta­ger sce­nen på skift, når Aar­hus BSS for fjer­de gang in­vi­te­rer til ar­ran­ge­men­tet Om Le­del­se. Det sker fre­dag den 10. novem­ber fra kl. 7.45-14.30. Om Le­del­se 17 er med me­re end 600 til­meld­te en af de stør­ste le­del­ses­kon­fe­ren­cer i Dan­mark, og blandt årets ta­le­re fin­der man Ma­ria Rør­bye Rønn, ge­ne­ral­di­rek­tør i DR, besty­rel­ses­for­mand i Dansk Su­per­mar­ked Group Nils Sme­de­gaard Andersen, po­li­tisk ord­fø­rer for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et Ni­co­lai Wam­men samt besty­rel­ses­for­mand i Vipp Jet­te Ege­lund.

De­bat:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.