Kam­mer­ro­man­tik

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

I 2016 blev der i Mu­sik­hu­set Aar­hus født en ny grup­pe in­den for klas­sisk mu­sik. Grup­pen hed­der Tri Cor­de Cham­ber Mu­sic, og søn­dag gi­ver de kon­cert i selv­sam­me hus. Trio­en ud­gø­res af sop­ra­nen Kir­sten Grøn­feldt, Pa­tri­cia Martín på kla­ri­net og Ma­ri­a­no Mi­gu­el på pi­a­no. Det er en fæl­les in­ter­es­se for ro­man­ti­ske kam­mer­mu­sik, der brag­te trio­en sam­men, og det er og­så mu­sik fra den­ne gen­re, man søn­dag kan hø­re. Den gra­tis kon­cert be­gyn­der klok­ken 13.

Klas­sisk:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.