To te­e­na­ge­re er fængs­let ef­ter kniv­stik

Jyllands-Posten - - VO­ORZI­J­DE PAG­I­NA -

To un­ge mænd blev søn­dag sig­tet for drabs­for­søg, og de er ble­vet va­re­tægts­fængs­let ef­ter et kniv­stik­ke­ri nat­ten til lør­dag ved en pri­vat fest i Hel­lerup. De to un­ge meld­te sig selv til po­li­ti­et. Ved fe­sten blev en 22-årig mand stuk­ket i bry­stet. Hans til­stand var i en pe­ri­o­de kri­tisk, for­di hans ene lun­ge klap­pe­de sam­men. Han blev be­hand­let for si­ne ska­der på Rigs­ho­spi­ta­let, og lør­dag mor­gen var hans til­stand sta­bil. Ef­ter kniv­stik­ke­ri­et ef­ter­søg­te po­li­ti­et en 17-årig. Han meld­te sig selv til po­li­ti­et lør­dag ef­ter­mid­dag. Po­li­ti­et led­te og­så ef­ter en mulig med­ger­nings­mand, og søn­dag rin­ge­de en ad­vo­kat på veg­ne af en 19-årig mand, der ger­ne vil­le for­kla­re sig til po­li­ti­et.

Meld­te sig selv:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.