Dødt løb mel­lem rød og blå blok

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

50,5 mod 49,0 pct. i rødt favør i en land­spo­li­tisk me­nings­må­ling. Så tæt ly­der en ny me­nings­må­ling, som Vox­me­ter har fo­re­ta­get for Ritzau. Den be­kræf­ter der­med ten­den­sen i ad­skil­li­ge me­nings­må­lin­ger over de se­ne­ste uger: Dødt løb blok­ke­ne imel­lem. Selv om styr­ke­for­hol­det blok­ke­ne imel­lem der­med står uæn­dret, er der bå­de frem­gang og til­ba­ge­gang for fle­re af par­ti­er­ne. Om­kring hver fem­te, der har del­ta­get i me­nings­må­lin­gen, har sva­ret, at de er i tvivl, ik­ke vil stem­me el­ler vil stem­me blankt.

Land­spo­li­tik:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.