Hun­dre­der af lig fun­det i en mas­se­grav

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Iraki­ske sik­ker­heds­styr­ker har fun­det nye mas­se­gra­ve i et om­rå­de, som for ny­lig er ble­vet ero­bret fra Is­la­misk Stat i Irak,« sag­de en irakisk em­beds­mand søn­dag. Gra­ve­ne in­de­hol­der op til 400 dræb­te. Der er fun­det bå­de ci­vi­le og med­lem­mer af sik­ker­heds­styr­ker­ne blandt de dræb­te i mas­se­gra­ve­ne, der lig­ger ved en ned­lagt ba­se nær den nord­li­ge by Hawi­ja. Kha­laf Luhai­bi, en lo­kal få­re­hyr­de, som før­te sol­da­ter hen til mas­se­gra­ve­ne, si­ger, at Is­la­misk Stat ple­je­de at brin­ge fan­ger til om­rå­det og dræ­be dem ved skyd­ning el­ler ved at hæl­de olie over dem og sæt­te ild til dem. De iraki­ske styr­ker har ned­kæm­pet Is­la­misk Stat i næ­sten al­le de om­rå­der, som de hav­de kon­trol over.

Irak:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.