Kon­gen af In­s­ta­gram på sej­rs­kurs

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Præ­si­dent Bo­rut Pa­hor, som i hjem­lan­det er kendt som ”Kon­gen af In­s­ta­gram”, fø­rer i an­den val­grun­de. Han før­te an­den og af­gø­ren­de run­de af val­get med 5 pct. af stem­mer­ne talt op søn­dag af­ten. Pa­hor har væ­ret præ­si­dent i lan­det si­den 2012, men er ik­ke knyt­tet til no­get par­ti. Han støt­tes af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, som han var par­ti­le­der for ind­til 2012. Pa­hor har få­et til­nav­net på grund af sin brug af so­ci­a­le me­di­er, hvil­ket iføl­ge kri­ti­ke­re ska­der præ­si­den­tem­be­det.

Slove­ni­en:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.