Nu tror Trump på rus­sisk ind­blan­ding

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

USA’s præ­si­dent har til­tro til de ame­ri­kan­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster trods sin tid­li­ge­re skep­sis om rus­sisk ind­blan­ding i præ­si­dentval­get i 2016. Det sag­de Do­nald Trump søn­dag. »Jeg tror rig­tig me­get på vo­res ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster. De le­des i øje­blik­ket af nog­le fi­ne men­ne­sker.« USA’s ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster har kon­klu­de­ret, at Rusland for­søg­te at på­vir­ke val­get. Men Trump tror og­så på Pu­tin,som har af­vist rus­sisk ind­blan­ding. »Jeg tror på, at han me­ner, at han og Rusland ik­ke blan­de­de sig.«

USA:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.