Norwe­gi­an har banksuc­ces

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den nor­ske ni­che­bank Bank Norwe­gi­an, som hø­rer un­der fly­sel­ska­bet Norwe­gi­an, vok­ser hur­ti­ge­re end langt de fle­ste af si­ne kon­kur­ren­ter og har og­så få­et godt fat på det dan­ske mar­ked. Et frisk regn­skab for 3. kvar­tal vi­ser, at det sam­le­de ud­lån på al­le de nor­di­ske mar­ke­der er vok­set 42 pct. til knap 24 mia. dan­ske kr. på års­ba­sis.

Regn­skab:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.