Na­tu­ren som in­spira­tion

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Det er tak­ket væ­re bur­re­s­ner­ren, at vi i dag har velcro. Det er små fi­nur­lig­he­der og fak­ta som det­te ek­sem­pel, der kom­mer til at væ­re ri­ge­ligt af, når der tirs­dag er gra­tis fored­rag på Aar­hus Uni­ver­si­tet om, hvor­dan na­tu­ren kan in­spi­re­re til ny forsk­ning og nye op­fin­del­ser. Det er pro­fes­sor i zoo­fy­si­o­lo­gi To­bi­as Wang og lek­tor i ke­mi Hen­rik Bir­ke­dal, der står for fored­ra­get, hvor de for­tæl­ler me­re om bio­mi­mik, som det hed­der, når vi men­ne­sker imi­te­rer na­tu­ren til nyt­te for alt fra kræft­forsk­ning til blåmus­lin­ge-in­spi­re­ret lim. Fored­ra­get be­gyn­der kl 19.

Na­tur:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.