En an­der­le­des bog

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Tirs­dag af­ten kan man be­sø­ge Kri­sti­an F. Møl­ler Bog­han­del for at hø­re me­re om en ik­ke helt al­min­de­lig bog. Den bæ­rer tit­len År­s­værk – En kri­ti­kers dag­bog og er i sin es­sens en dag­bog, som for­fat­ter og lek­tor i nor­disk lit­te­ra­tur ved Aar­hus Uni­ver­si­tet Dan Ring­gaard har ført, over de bø­ger han læ­ste i 2015. Ring­gaard for­tæl­ler tirs­dag af­ten me­re om sit for­søg på at skri­ve an­der­le­des om lit­te­ra­tur. Af­te­nen be­gyn­der klok­ken 18.30.

Ord:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.