Aske­pot ny­for­tol­kes som un­der­hol­den­de bør­ne­ope­ra

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Dan­marks før­ste oper­a­festi­val for børn og un­ge sky­des i gang, når GrowOP! Festi­val 2017 fyl­der by­en med skøn­ne to­ner og sto­re fø­lel­ser. GrowOP! er en del af Aar­hus 2017 og gen­tæn­ker ope­ra som en mo­der­ne og ind­dra­gen­de kunst­form.

Ét af festi­va­lens ho­ve­d­e­vents er genop­sæt­nin­gen af Den Jy­ske Ope­ras ny­for­tolk­ning af even­ty­ret om Aske­pot, ”Hug en hæl og klip en tå”, som ons­dag den 15. novem­ber kan op­le­ves på Bora Bora.

I den­ne ud­ga­ve er der in­gen Dis­ney-fi­gu­rer og kun en en­kelt mus, men te­ma­et om tre sam­men­brag­te sø­stre og de­res mod­stri­den­de længs­ler ud­fol­des ak­kom­pag­ne­ret af Ros­si­nis fæn­gen­de og spr­ud­len­de mu­sik.

Ope­ra:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.