EU har ved­ta­get sank­tio­ner – fle­re kan føl­ge

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

EU ind­fø­rer for før­ste gang sank­tio­ner mod Ve­nezu­ela i et for­søg på at læg­ge pres på præ­si­dent Ni­co­las Ma­du­ro og hans sty­re. Her og nu ind­fø­rer EU en vå­be­nem­b­ar­go og et for­bud mod salg af ud­styr, der kan bru­ges til un­der­tryk­kel­se af be­folk­nin­gen i det sy­da­me­ri­kan­ske land. Det be­slut­te­de EU’s uden­rigs­mi­ni­stre man­dag på et mø­de i Bruxel­les. Sam­ti­dig gør de det juri­di­ske grund­lag klar til, at de på et se­ne­re tids­punkt kan op­trap­pe sank­tio­ner­ne ved at in­de­fryse mid­ler og ind­fø­re in­drej­se­for­bud.

Ve­nezu­ela:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.