Ca­na­disk te­e­na­ger do­mi­ne­re­de

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Det var den ca­na­di­ske te­e­na­ger Shawn Men­des, der søn­dag af­ten løb med hæ­de­ren som årets bed­ste ar­tist ved MTV’s Eu­ro­pe­an Mu­sic Awards i Lon­don. Det var dog ik­ke den ene­ste pris, som ca­na­di­e­ren hev i land. Og­så pri­sen for årets bed-

Pri­ser:

ste sang gik til ham. Men­des vandt for san­gen ”The­re’s no­t­hing hol­din’ me ba­ck” for­an blandt an­det Ed She­e­rans ”Sha­pe of you”. Søn­dag af­ten hav­de ”The­re’s no­t­hing hol­din’ me ba­ck” nå­et om­kring en kvart mil­li­ard af­spil­nin­ger på YouTu­be.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.