Cla­ra Tau­son er den yng­ste på WTA-li­sten

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den 14-åri­ge dan­ske ten­nis­spil­ler Cla­ra Tau­son er li­ge nu den yng­ste spil­ler på WTA’s ver­dens­rang­li­ste. For en uge si­den vandt den un­ge dan­sker en se­ni­o­r­tur­ne­ring i Sto­ck­holm, og det har sendt Tau­son ind på en pla­ce­ring som num­mer 743 på den rang­li­ste, som WTA har of­fent­lig­gjort man­dag. Ud over Cla­ra Tau­son fin­des der in­gen an­dre 14-åri­ge spil­le­re blandt de 800 bed­ste i ver­den. Dan­mark har i øje­blik­ket fi­re spil­le­re på WTA’s rang­li­ste. Ud over Tau­son dre­jer det sig om den tid­li­ge­re ver­den­set­ter Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki på tred­je­plad­sen. Den 25åri­ge Ka­ren Bar­ritza er num­mer 506, mens den fem år yn­gre Emi­lie Fran­ca­ti er num­mer 645. Li­sten top­pes af ru­mæn­ske Si­mo­na Ha­lep.

Ten­nis:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.