Le­go-kon­kur­ren­ter i fu­sions­ryg­ter

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

To af ver­dens stør­ste pro­du­cen­ter af le­ge­tøj – Mat­tel og Has­bro – over­ve­jer at gå sam­men i en fu­sion, skri­ver Wall Stre­et Jour­nal. Iføl­ge kil­der med ind­blik i sa­gen har Has­bro al­le­re­de lagt et køb­stil­bud på Mat­tel. De ame­ri­kan­ske le­ge­tøjskæm­per har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re ryg­ter­ne over for Wall Stre­et Jour-

Le­ge­tøj:

nal. Man­dag steg Mat­tel, der er kendt for si­ne Bar­bie-duk­ker, med 22,9 pct. på for­mar­ke­det, hvil­ket vil brin­ge mar­keds­vær­di­en på sel­ska­bet til over 6 mia. dol­lars. Has­bro, hvis sæl­ler­ter tæl­ler bræt­spil­let Ma­ta­dor og actionfi­gu­rer­ne Trans­for­mers, har til sam­men­lig­ning en mar­keds­vær­di på 11 mia. dol­lars.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.