Mær­sk-kurs­mål bar­be­ret ned

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Jy­ske Bank ser fa­re­mo­men­ter i den nu­væ­ren­de ra­te­ud­vik­ling for con­tai­ner­fragt og skæ­rer kurs­må­let for B-ak­tien i A.P. Møl­ler-Mær­sk til 10.700 kr. fra 11.700 kr. An­be­fa­lin­gen er uæn­dret ”sælg”. Det frem­går af et no­tat. »Det er sær­ligt be­kym­ren­de, at Asi­en-Eu­ro-

Ana­ly­ti­ker­bud:

pa-ra­ter­ne er så træ­ge, nu da kon­trakt­for­hand­lin­ger­ne for 2018 går i gang. Det ty­der på, at det ik­ke går godt for re­de­ri­er­ne,« vur­de­rer Jy­ske Banks Mær­sk-ana­ly­ti­ker Frans Høy­er. For 2017 ven­ter Jy­ske Bank et net­to­re­sul­tat i Ma­ersk Li­ne på 456 mio. dol­lars.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.