Hit­pa­trulj­en blev num­mer to

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Hit­pa­trulj­en fra Skan­der­borg, der i 2014 vandt Han­di­cap Me­lo­di Grand Prix, delt­og og­så i det­te års ud­ga­ve af kon­kur­ren­cen, der fandt sted i Sla­gel­se. Og det var tæt på, men Hit­pa­trulj­en måt­te nø­jes med en an­den­plads.

»Men det var en god op­le­vel­se, og jeg hør­te fra nog­le, at vi kun hav­de væ­ret en en­kelt stem­me fra at vin­de. Så det gik godt og var en fin af­ten, hvor der

Skan­der­borg:

var 600-700 til­sku­e­re,« si­ger Tor­ben He­de­gaard fra ban­det.

Vinder blev Kr­udt­ug­ler­ne med san­gen ”Tag ja­hat­ten på”. Grup­pen er fra Faxe, så det bli­ver der, at næ­ste års Han­di­cap Me­lo­di Grand Prix hol­des.

»Vi har tænkt os at la­ve en ny sang og for­sø­ge at kom­me end­nu en­gang,« si­ger Tor­ben He­de­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.