Nyt ple­je­cen­ter i Ry bli­ver et fæl­les­ska­bets hus

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Det var i sel­skab med man­ge gla­de til­sku­e­re, at So­ci­a­l­ud­valgs­for­mand Chri­sti­na Bott­ke (V) med hjælp fra tre kom­men­de be­bo­e­re i går for­mid­dag tog det før­ste spa­destik til det nye ple­je­cen­ter i Ry. In­den der of­fi­ci­elt blev ta­get hul på byg­ge­ri­et, af­slø­re­de formanden til klapsal­ver fra de frem­mød­te at nav­net på det nye ple­je­cen­ter bli­ver Fæl­les­ska­bets Hus Ry.

Der hav­de væ­ret over­væl­den­de 138 nav­ne­for­slag til det nye cen­ter, men det var iføl­ge Chri­sti­na Bott­ke ne­top ”Fæl­les­ska­bets Hus Ry”, som bedst fav­ne­de den sym­pa­ti og var­me, som man hå­ber bli­ver ken­de­teg­ne­ne for det nye hus.

»Vi hå­ber i So­ci­a­l­ud­val­get, at I al­le – be­bo­e­re, på­rø­ren­de, me­d­ar­bej­de­re og bor­ge­re her i Ry – får lyst til at ta­ge hu­set til jer, og at det der­med bli­ver et hus, der gi­ver end­nu fle­re mu­lig­he­der for fæl­les­ska­ber,« un­der­stre­ge­de Chri­sti­na Bott­ke.

Ud­valgs­for­man­den lag­de sam­ti­dig vægt på, at det nye ple­je­cen­ter, der rum­mer bo­li­ger til 72 æl­dre, skal dan­ne tryg­ge ram­mer for de­men­te bor­ge­re, og væ­re et hus, der bå­de er nu­ti­digt og kan fav­ne frem­ti­den.

Ef­ter det før­ste spa­destik var ta­get, blev de frem­mød­te in­vi­te­ret på ka­ge, en varm kop kaf­fe og fæl­les­sang på Ryvan­gen.

Skan­der­borg:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.