Ba­chs ju­lestem­ning

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Ons­dag ef­ter­mid­dag er der mu­lig­hed for at for­dy­be sig i et af Ba­chs vær­ker på Dokk1. Mu­lig­he­den by­der sig til, da der ar­ran­ge­res klas­sisk lyt­te­klub, med Ba­chs Ju­le­ora­to­ri­um i fo­kus. Vær­ket ble­vet skre­vet henover 1734 og 1735, og i vir­ke­lig­he­den er det skre­vet som seks kir­ke­kan­ta­ter og i høj grad gen­brug af an­den mu­sik. Cand.mag. Ar­ne Kjær er vært for lyt­te­klub­ben, der be­gyn­der klok­ken 16.30.

Ord:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.