Tre dræbt i sko­le­sky­de­ri

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Tre er dø­de i for­bin­del­se med et sko­le­sky­de­ri i den nord­li­ge del af den ame­ri­kan­ske del­stat Ca­li­for­ni­en. Den for­mode­de ger­nings­mand mel­des des­u­den skudt og dræbt af po­li­ti­et. Men det var ved re­dak­tio­nens slut­ning uklart, hvor­vidt ved­kom­men­de tæl­les med som en del af de tre dræb­te. Fle­re børn er des­u­den ble­vet skudt og sår­et på sko­len, til­fø­jer myn­dig­he­der­ne. Men iføl­ge op­lys­nin­ger­ne er der til­sy­ne­la­den­de ik­ke børn blandt de dræb­te. Sky­de­ri­et ske­te iføl­ge she­rif­fens kon­tor i Te­ha­ma Co­un­ty på en grund­sko­le i Ran­cho Te­ha­ma om­kring kl. 8 lo­kal tid. Det skri­ver lo­kal­me­di­et KCRA3. Den lil­le by lig­ger cir­ka 300 km nord for San Fran­ci­sco.

USA:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.