EU over­ve­jer ny pro­mil­le­græn­se

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

EU bør over­ve­je at ind­fø­re en fæl­les pro­mil­le­græn­se på 0,0 for nye bi­li­ster, de før­ste to år ef­ter at de har ta­get de­res kø­re­kort. Sam­me pro­mil­le­græn­se bør i gi­vet fald gæl­de for al­le er­hvervs­chauf­fø­rer i he­le EU. Det me­ner Eu­ro­pa-Par­la­men­tet, der tirs­dag med et stort fler­tal har ved­ta­get en be­tænk­ning om at red­de fle­re liv i tra­fik­ken. Hvert fjer­de døds­fald på ve­je­ne skyl­des i dag al­ko­hol. Der­for vil par­la­men­tet ha­ve un­der­søgt, om der lig­ger en »mer­vær­di« i den ny pro­mil­le­græn­se på 0,0.

EU:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.