Fod­bold­chef ind­kal­der til kri­se­mø­de

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Ita­li­ens Fod­bold­for­bund af­hol­der ons­dag et kri­se­mø­de oven på lands­hol­dets mis­lyk­ke­de kva­li­fi­ka­tion til VM. Land­stræ­ner Gi­an Pi­ero Ven­tu­ras frem­tid vil utvivl­s­omt bli­ve vendt, når be­sty­rel­sen sæt­ter sig sam­men oven­på det sam­le­de ne­der­lag til Sve­ri­ge. »Vi er bit­re og skuf­fe­de over, at det ik­ke lyk­ke­des at kom­me til VM. Det er en sport­s­lig fejl, som kræ­ver en fæl­les be­slut­ning,« si­ger for­bun­dets præ­si­dent, Car­lo Ta­vec­chio. Gi­an Pi­ero Ven­tu­ra blev hy­ret som land­stræ­ner ef­ter EM i 2016.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.