Ski­stjer­ne brød sik­ker­heds­net og ram­te et træ

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den fran­ske ski­stjer­ne David Pois­son kol­li­de­re­de med et træ, da han man­dag mi­ste­de li­vet i en træ­ning­s­u­lyk­ke. Det op­ly­ser Frank­rigs Ski­for­bund tirs­dag. For­bun­det op­ly­ser, at den 35-åri­ge Pois­son un­der en træ­nings­sam­ling i Ca­na­da mi­ste­de sin ene ski og kør­te af pi­sten. Her­ef­ter fort­sat­te han igen­nem et sik­ker­heds­net og ram­le­de ind i et træ. »Da vi an­kom, var han død på ulyk­kes­ste­det,« si­ger en tals­mand fra red­ning­s­tje­ne­sten i Cal­gary iføl­ge nyheds­bu­reau­et AP.

Skiløb:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.