Ny idé skal hol­de isen kold

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Det vil væ­re umu­ligt at få øje på, men når skøjte­ba­nen ved Mu­sik­hu­set åb­ner for den kom­men­de sæ­son, har kom­mu­nen til­fø­jet et ek­stra lag i op­byg­nin­gen af skøjte­ba­nen i form af iso­le­rings­fo­lie. Det har man valgt at gø­re i håb om at be­skyt­te skøjte­ba­nen mod de var­me vin­tre, som tid­li­ge­re har ud­for­dret de dan­ske skøjte­ba­ner. Iso­le­rings­fo­li­en bli­ver pla­ce­ret mel­lem jor­den og kø­leslan­ger­ne. Den er med til at re­du­ce­re jord­var­men, hvil­ket gør det let­te­re at få is på skøjte­ba­nen til at be­gyn­de med.

Skøjte­ba­ne:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.