Sig­tet for ind­brud og narko­kør­sel

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

En 34-årig mand blev man­dag kl. 8.46 an­holdt og sig­tet for at ha­ve be­gå­et ind­brud i et som­mer­hus på Ky­sing Næs ved Od­der. Cir­ka 40 mi­nut­ter tid­li­ge­re gik alar­men i et som­mer­hus på Chr. Chri­sten­sens­vej, da den 34-åri­ge brød vin­du­et op med et ko­ben. Her­ef­ter gik han ind i hu­set og stjal fle­re de­sign­møb­ler, som han tog med ud i sin bil, og kør­te der­fra.

Et vakst vid­ne hav­de dog set bi­len kø­re rundt i om­rå­det og kun­ne mel­de num­mer­pla­den ind til po-

Od­der:

li­ti­et. Der­for kun­ne en pa­trul­je an­hol­de man­den i Od­der. I bi­len fandt be­tjen­te­ne koster­ne fra ind­brud­det. Den sig­te­de er­kend­te, at han hav­de be­gå­et ind­brud i to som­mer­hu­se i om­rå­det. Han blev og­så sig­tet for et for­søg på ind­brud i et tred­je som­mer­hus i om­rå­det.

Da en narko­me­ter­test vi­ste, at man­den var på­vir­ket, blev han og­så sig­tet for narko­kør­sel. Be­tjen­te­ne fandt nog­le gram am­fe­ta­min på ham, så han fik og­så en sig­tel­se for be­sid­del­se af narko.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.