Det un­ge dra­ma

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Tors­dag og fre­dag dan­ner God­s­ba­nen ram­mer­ne for en festi­val for sce­ne­kun­sten. Festi­va­len har få­et nav­net Quon­gaFest og er den 10. i træk af sin slags. Li­ge­som tid­li­ge­re år er det vækst­la­get, der er i fo­kus. Festi­va­len får ud over del­ta­gel­se af lo­ka­le kunst­ne­re, og­så del­ta­gel­se af fle­re ak­tø­rer fra bå­de re­sten af lan­det så­vel som ud­lan­det. Fre­dag og lør­dag af­ten er der som en del af festi­va­len og­så fe­ster på ste­det. Der er åbent i ”Spi­re­ba­ren,” hvor ar­ti­ster og an­dre ak­tø­rer kan mø­des.

Sce­nen:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.