Kaj Munks liv

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Den 4. Ja­nu­ar 1944 fik den ty­ske be­sæt­tel­ses­magt nok af præst, jour­na­list og dig­ter Kaj Munk og lik­vi­de­re­de ham. Den abrup­te død gjor­de i man­ges øj­ne Munk til en mar­tyr for mod­stands­be­væ­gel­sen. Tors­dag kan man læ­re me­re om bå­de Munks død, og li­vet der gik den for­in­den, når Ca­s­par Koch gi­ver fored­rag om ham. Ca­s­par Koch er ud­dan­net sku­e­spil­ler og bru­ger den­ne ev­ne til at dra­ma­ti­se­re ci­ta­ter, fored­rag og præ­di­ke­ner af Munk un­der­vejs. Fored­ra­get om Kaj Munk fin­der sted i Ly­strup Kir­ke og be­gyn­der klok­ken 19.30.

Ord:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.